Sveriges största producent av odlade blåmusslor

Scanfjord har sina rötter från 1979 och är idag Sveriges största producent av odlade blåmusslor. Vi står för 90 % av den svenska produktionen och är även ledande inom hantering av vildfångade ostron och hjärtmusslor. All produktion sker i Mollösund. Våra härliga Mollösundsmusslor finns att köpa på Larssons Fisk & Morgans Fisk.

0304 -215 80

Lerviks Industriområde, 474 13 Mollösund

Covidinfo