Destination Mollösund är ett resultat av ett projekt som gjorts av företagen och föreningarna i Mollösund tillsammans med Västra Götalandsregionen. Projektet heter Maritim Service och besöksnäring och finansieras av Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket. Läs mer här.

Destination Mollösund är sponsrad av Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket.