Guidning – Mötesplats Mollösund

Genom Mötesplats Mollösund får du tillgång till många olika möjligheter att lära känna Mollösund. Tex historiska vandringar, guidad promenad längs Gatan, museevandringar mm. Du guidas av Ann-Sofie Bernhardsson. Född och uppvuxen på Mollösund och utbildad lokalguide genom Bohusläns guider.

Guidningar sker på överenskomna tider

0705 -721469

Covidinfo